لوگو وبسایت
لوگو وبسایت

گروه های فولادی

 

دما بالامقاوم به حرارتتيغ اره
سوپاپ فنر قالب پلاستيك
مواد پر گننده جوشكاري زنگ نزن اكستروژن سرد
خوش تراش كربني عمليات حرارتي پذير ابزار گرم كار
نيترايدينگسخت شونده سطحي عمليات حرارتي پذير
ابزار سرد كار بلبرينگ ابزار كربني
ميكرو آلياژ