تیر آهن چیست؟

پرکاربردترین پروفایل ساختمانی تولید شده تیر آهن میباشد.

از بزرگترین و مهمترین   استفاده تیر آهن در ساخت و ساز است. به طور خلاصه ساختمان سازی اسکلت  فلزی بدون وجود تیرآهن را میتوان غیر ممکن دانست  و ظیفه آن تحمل و انتقال بارهایی است که بر ساختمان وارد میشود.

از مزایای استفاده از تیرآهن به این نکته میتوان اشاره نمود که امکان ارتقا پس از اتمام ساخت سازه در مراحل بعدی را مهیا میکند.

مشاهده همه 9 نتیجه