تماس با ما


آدرس دفتر بازرگانی:

تبریز، میدان جهاد، مجتمع تجاری ستاره باران، طبقه ۶، واحد ۶۹


شماره تماس:

۲۹۳۱ ۳۴۳۹ ۴۱ ۹۸+
۲۹۳۲ ۳۴۳۹ ۴۱ ۹۸+
۲۹۳۳ ۳۴۳۹ ۴۱ ۹۸+


شماره فکس:

۲۹۱۸ ۳۴۳۹ ۴۱ ۹۸+


واتس اپ:

۷۱۵۱ ۱۸۷ ۹۰۲ ۹۸+


ایمیل شرکت:

info@alyajhdamir.com

trade@alyajhdamir.com


آدرس دفتر مرکزی:

تبریز، خیابان رسالت، مجتمع فلزکاران، ۱۴ متری اول، پلاک ۳۰۲


تلفن تماس:

۲۵۲۵ ۳۴۴۸ ۴۱ ۹۸+
۲۶۲۶ ۳۴۴۸ ۴۱ ۹۸+


با ما در ارتباط باشید