لوگو وبسایت
لوگو وبسایت

آدرس دفتر بازرگانی : تبریز – نصف راه – مجتمع ستاره باران – طبقه 6 واحد 69       کد پستی: 5183719776       پست الکترونیک:sales@alyajhdamir.com

آدرس دفتر مرکزی: تبریز-خیابان رسالت-مجتمع فلز کاران-14 متری اول-پلاک 302   کدپستی :5178936874        پست الکترونیک:info@alyajhdamir.com


تلفن : (041) 34 39 29 31-3


فکس : (041) 34 39 2918