لوگو وبسایت
لوگو وبسایت

آدرس دفتر بازرگانی :
تبریز – نصف راه – مجتمع ستاره باران – طبقه 6 واحد 69       کد پستی: 5183719776       پست الکترونیک: sales@alyajhdamir.com

آدرس دفتر مرکزی:
تبریز – خیابان رسالت – مجتمع فلز کاران 14 متری اول – پلاک 302   کدپستی : 5178936874        پست الکترونیک: info@alyajhdamir.com


تلفن :

041-34392931-3


فکس :

041-34392918